Onze geschiedenis

In de winter van 1981-1982 vonden een aantal bewoners van de Delftse wijk Tanthof dat er iets aan cultuur in deze nieuwe wijk gedaan moest worden. Om dit te verwezenlijken werd besloten een Gemengd Zangkoor te beginnen met als repertoire Musicalliedjes, oud Hollandse- en volksliedjes. Op 12 januari 1982 is het Gemengd Koor Tanthof opgericht.

Op 15 oktober 1983 werd onder leiding van de toenmalige dirgent, Thijs Sikking, het eerste concert gegeven. Na twee jaar werd Thijs Sikking als dirigent opgevolgd door George Overmeire. Onder diens enthousiaste leiding werd het repertoire enigszins verschoven naar Musical- en Operettemuziek. In dit genre zijn veel concerten gegeven, zowel in als buiten Delft.

Hoogtepunten uit het bestaan van het koor zijn de uitwisselingen met een koor uit Duitsland en een koor uit Engeland. Met het laatste koor hebben we zelfs, zeer succesvol, een complete Musical opgevoerd.

Na 16 jaar zocht George Overmeire een nieuwe uitdaging en moest er een nieuwe dirigent gevonden worden. In 2001 startte Félice van der Sande, een jonge, enthousiaste dirigente. Onder haar leiding werden we een dynamisch koor dat zingen ondersteunt met beweging, dat alles “uit het hoofd” zingt, en waar het enthousiasme vanaf spat.

Tijdens het voorjaarsconcert in 2004 werd een aantal nummers van de musical “The Wiz” uitgevoerd, waarbij enkele leden verschillende rollen al spelend (zonder gesproken tekst) uitbeeldden.

In 2007, in het kader van het 25 jarig jubileum, hebben we onze eigen vorm van muziektheater gevonden. In deze voorstelling vertelden diverse, door onze dirigente gearrangeerde musical- en popsongs, het verhaal van “Liefde, Lust en Ramen Lappen”.
In 2013 speelden we voor het eerst een voorstelling in het grootste en mooiste theater van Delft: Theater De Veste. Deze voorstelling was er eentje met een griezelig sausje en droeg de veelzeggende naam: “Schimmenrijk … het is 5 voor 12!”.

In 2016 zetten we de traditie in Theater De Veste verder met een voorstelling waarin we social media en het digitale tijdperk op de hak namen, genaamd “Hallo? Contact!?” en in 2018 stonden we er voor het eerst met een dubbele (uitverkochte) voorstelling: “OverLeven”.

Dat we de jaren daarna de titel van onze laatste voorstelling in de praktijk zouden brengen, was toen nog niet te voorspellen. In de ‘coronajaren’ was het voor veel koren en ensembles letterlijk ‘overleven’, zo ook voor Musical- en Popkoor Delft. Ook wij moesten op zoek naar creatieve oplossingen om de leden enthousiast en gemotiveerd te houden en de sfeer in de groep vast te houden. Het oorspronkelijke plan om in 2020 weer een groot optreden te geven moesten we al vrij snel laten varen. Ook kleinere optredens en repeteerplannen werden regelmatig op het laatste moment afgeblazen, maar dankzij de inzet en technische know-how van een aantal leden, konden we in 2020-2021 online blijven doorzingen met elkaar. In 2021 werd het voor onze dirigente Félice van der Sande tijd voor nieuwe uitdagingen en moesten we op zoek naar een waardige opvolger. Die hebben we gevonden … en hoe! Sinds september 2021 staat Kevin Zwinkels aan het roer.

Ons ledenaantal is in deze jaren redelijk stabiel gebleven en sinds we ons weer kunnen laten horen tijdens diverse korenfestivals in den lande, zijn we als groep alleen maar gegroeid en er sterker en beter van geworden. Momenteel bestaat het koor uit een 60-tal leden die staan te trappelen om op 3 en 4 juni na jaren weer te schitteren op de bühne met “rEvolution!”.

Geef een reactie