Info

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in Wijkcentrum de Hofstee aan de Sandinoweg 149 in Delft onder leiding van onze dirigente Félice van der Sande.

Bij enkele stemgroepen zou nog plaats zijn voor enthousiaste zangers met een lekker ritmegevoel. De eerste woensdag van de maand is er een open repetitie. Ben je het zangtalent dat wij zoeken en ben je nog geen 50 jaar? Meld je dan aan bij onze secretaris. Voor nieuwe leden geldt een verplichte auditie (waaronder een stemtest) bij onze dirigente.

De contributie bedraagt € 20,- per maand en kan worden voldaan via automatische incasso.

Musical- en Popkoor Delft is een vereniging met een bestuur dat wordt ondersteund door diverse commissies (o.a. de muziek-, project- en PR-commissie).

We zijn lid van de Federatie Delftse Zangkoren (FDZ) en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40397894.