Informatie over het koor

Repetities & lidmaatschap

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in Wijkcentrum de Hofstee aan de Sandinoweg 149 in Delft onder leiding van onze dirigent Kevin Zwinkels.

Bij enkele stemgroepen zou nog plaats zijn voor enthousiaste zangers met een lekker ritmegevoel. De eerste woensdag van de maand is er een open repetitie. Ben je het zangtalent dat wij zoeken en ben je nog geen 50 jaar? Meld je dan aan bij onze secretaris. Voor nieuwe leden geldt een verplichte auditie (waaronder een stemtest) bij onze dirigent.

De contributie bedraagt € 20,- per maand en kan worden voldaan via automatische incasso.

Musical- en Popkoor Delft is een vereniging met een bestuur dat wordt ondersteund door diverse commissies (o.a. de muziek-, project- en PR-commissie).

We zijn lid van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek, en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40397894.

Wie wij zijn

Musical- en Popkoor Delft is een enthousiast en energiek amateurkoor bestaande uit een zestigtal mannen en vrouwen van diverse pluimage en variërend in leeftijd tussen pakweg 25 en 55 jaar. Van een statisch koor in de beginjaren (toen nog Gemengd Koor Tanthof en later Musicalkoor Tanthof geheten),  groeiden we uit tot het koor van nu, waarbij het zingen wordt ondersteund door beweging, dans en enig theater.

Onder de bezielende en creatieve leiding van Kevin Zwinkels studeert het koor jaarlijks een aantal uitdagend gearrangeerde musical- en pop/rocksongs in, vaak vier- en meestal  zelfs zesstemmig. Originaliteit en authenticiteit van het koor staan hierbij voorop en er wordt veel geïnvesteerd in koorklank en expressie.

Er wordt toegewerkt naar een 2 á 3-jaarlijkse grote voorstelling in het theater, waarbij regie, verhaallijn, lichtspel, samenstelling van het repertoire etc. in handen zijn van de koorleden zelf. Ons repertoire is een gevarieerd geheel van musical en pop/rock, waarbij naast nieuwe arrangementen ook af en toe een gouwe ouwe uit de kast wordt getrokken. Dit resulteert in een grote diversiteit tijdens repetities en optredens: we gaan los op een rocknummer als “Born to be wild”,  maar proberen ook met liedjes van o.a. Marco Borsato en Adèle of stemmige musicalnummers uit bijvoorbeeld The Lion King (“Circle of life”) ons publiek (en onszelf) kippenvel te bezorgen. Theater met een knipoog, of eigen bewerkingen van teksten waarbij enige humor vaak niet ontbreekt, hoor en zie je terug in bijvoorbeeld “Triple Sec” uit de musical Foxtrot of in “Staying alive” van de BeeGees.

Bij grotere uitvoeringen is er ook ruimte voor ensemble-zang en solisten worden zoveel mogelijk uit de eigen gelederen geworven. Eenieder kan binnen het koor een aandeel leveren op het gebied van persoonlijke interesses en/of kwaliteiten.

Door het jaar heen treedt Musical- en Popkoor Delft meerdere keren op, bijvoorbeeld op korenfestivals in den lande, tijdens de Korendagen in Paradiso Amsterdam of tijdens Lichtjesavond in Delft.